Werk mee aan een
toekomstbestendige planeet

Investeer in bossen om biodiversiteit te stimuleren en co2 uitstoot te reduceren

MEER INFORMATIEINVESTEER

Investeer nu in de wereld van morgen

Een investering in de volgende generatie

Retimber biedt de kans te investeren in de toekomst van onze planeet, het leveren van een belangrijke bijdrage aan CO2 opslag en het versterken van de biodiversiteit.

Als duurzaam investeringsfonds investeren wij in bestaande en nieuw aan te leggen klimaat-slimme bossen. Samen met toekomst bewuste investeerders gaan wij verdere klimaatverandering tegen en vergroten wij de biodiversiteit.

Investeer in een groene toekomst

Draag bij aan een duurzame en groene planeet. Door te investeren in bossen worden broeikasgassen beter afgevangen, temperatuurstijgingen gereduceerd en grote natuurrampen (als zeespiegel stijgingen) voorkomen. Biodiversiteit neemt weer toe en voedselketens blijven behouden.

Koolstofdioxide opslag

Onze bossen halen CO2 uit de lucht en slaan het op in bomen en bodem.

Biodiversiteit

Onze bossen vormen onmisbare biodiverse ecosystemen, een natuurlijke habitat voor insecten, reptielen, vogels, zoogdieren en mensen.

Circulariteit

Onze bossen produceren hout als circulair bouwmateriaal, dat koolstof voor honderden jaren opslaat, en beton en staal kan vervangen.

Waterhuishouding

Bossen dragen bij aan een stabiele waterberging en spelen een belangrijke rol in relatie tot zoetwater voorziening.

Duurzaamheid

Onze bossen worden beheerd volgens de Climate Smart Forestry- normen, hét concept voor duurzame bosbouw en het creëren van biodiverse en resistente bossen.

Monitoring en onderzoek

Met big data en ultramoderne technologie monitoren we onze bossen en volgen we continu de impact van klimaat-slim bosbeheer, zodat de kennis hierover continue kan worden doorontwikkeld.

Het belang van bomen

 • Zuivert de lucht
 • Produceert zuurstof
 • Neemt CO2 op
 • Neemt zonnestralen op en creëert schaduw
 • Filtert water
 • Verhoogt de biodiversiteit
 • Biedt bouwmateriaal
 • Beschermt tegen overstromingen
 • Verbetert de grondstabiliteit
 • Beschermt tegen stof, wind, geluid en schittering
 • Verbetert de mentale gesteldheid
 • Voorkomt bodem erosie

Cycas Capital

Cycas Capital is een corporate finance boutique die zich richt op het structureren van duurzaam investeringsmogelijkheden die waarde creëren en het ondersteunen van duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. ReTimber is daarmee het eigen initiatief om van natuur weer een asset class te maken. Wij investeren in herbebossing, biodiversiteit, bodemherstel en duurzame omgevingen binnen Europa. Dit doen wij met een lange termijn visie (50+ jaar).

Investeer via ReTimber en kies voor een maatschappelijk rendement voor de toekomst van onze planeet. ReTimber heeft een verwachte IRR van 2 tot 5% op langere termijn (40+ jaar).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De gezichten achter ReTimber

EDUARD ELIAS

+31 (0)6 514 91 447
e.elias@cycascapital.com

BARTEL HUIBREGTSEN

+31 (0)6 245 65 245
b.huibregtsen@cycascapital.com

Onze partners

ReTimber wordt gemanaged door een samenwerking van het internationale ingenieursbureau Arcadis en Cycas Capital. Cycas Capital is als fondsmanager verantwoordelijk voor
alle investeringsbeslissingen, de rapportage en het dagelijks beheer. Arcadis treedt op als implementatiepartner en speelt een centrale rol bij de aanleg en het beheer van de bossen.

Bij het plannen en beoordelen van onze investeringen werken we samen met een netwerk van hooggekwalificeerde en ervaren academici en bosbouwprofessionals. Zo willen wij samen met de Wageningen University & research (WUR) beplantingsplannen makendie de diversiteit van bossen verbeteren.

Nieuws

Boer kan de beheerder van het bos worden

Boer kan de beheerder van het bos worden. Interview in de Gooi en Eemlander april 2024

The new EU Financial market on biodiversity destruction

Biodiversity loss is reaching critical levels and scientists are warning that we are entering the 6th mass extinction of species. The rate of species extinction might be 100 times higher today than during previous mass extinctions, with up to…

Smart growth is impact growth

The opportunity of impact transparency Long-accepted ideas regarding corporate growth and economic development are being threatened by known and unknown risks in our natural and economic environment. Aside from the COVID-19 crisis, the ongoing…

Cycas Capital
Burgerweeshuispad 101
1076ER Amsterdam
info@cycascapital.com
06-51491447 (Eduard)
06-24565245 (Bartel)

Investeer mee

Het klimaatprobleem gaat niet vanzelf weg. Wees onderdeel van de oplossing en investeer in ReTimber. Investeer voor de volgende generatie.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.